0552 444 1 320 444 1 320

Hadim İş Başvuru Formu

Pozisyon Bilgileri

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Askerlik Durumu

Teknik Bilgiler

İş Deneyimleri

Öğrenim Bilgileri

Medeni Durum

Mesleki / Kişisel Eğitimler

Fotoğraf

Fotoğrafınızı yükleyin

Güvenlik Sorusu

Şirketimiz Hadim Alışveriş Merkezleri. 'www.hadim.com.tr' adresinde yer alan site üzerinden yapılan iş başvuruları sırasında bazı kişisel veriler, iş başvurusunda bulunanlar ile iletişimimizi geliştirmek, gereksinimlerini ve ilgi alanlarını anlayabilmek, işe alım araştırmalarını desteklemek, daha iyi hizmet sunabilmek, yapılan başvuru ve Site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilmek amacıyla talep edilmektedir. Bu kapsamda www.hadim.com.tr adresinde bulunan sitemize üye olurken paylaşılan e-posta adresi ile üye tarafından iş başvuruları için sitemizin “Kariyer/Hadim İş Başvuruları” sayfasında yer alan iş ilanlarına başvuru sırasında girilen kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tamamen üyenin kendi istek ve açık rızası ile paylaşılmaktadır. Üye, iş başvurusu reddedilse dahi, belirtilen amaçlar kapsamında kişisel verilerinin toplanmasına, Hadim Alışveriş Merkezleri T.İ.C A.Ş. tarafından geçerli kanun hükümlerine uygun olarak gerekli olan süre boyunca saklanmasına muvafakat etmektedir.

Üye, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer alan diğer hakları isteme hakkına sahiptir.


Cerrah Mah. Yeni Burçak Sok. No: 6
Hadim Alışveriş Merkezleri

Telefon: 444 1 320



En Üste Git